0
$0.00 View Cart

Your shopping cart is empty.

Shu Fitness

Shu 10kg Power Core Bag
$79.95
Shu 15kg Power Core Bag
$89.95
Shu 2 Tier Compact Dumbbell Rack
$175.00
Shu 20kg Power Core Bag
$110.00
Shu 3 in 1 Foam plyo box
$319.00
Shu 3 Tier Dumbbell Rack
$399.00
Shu 5kg Power Core Bag
$69.95
Shu A Frame weight tree ( Olympic )
$119.00
Shu A Frame weight tree ( std )
$119.00
Shu Aerobic Step
$110.00
Shu Aerobic Step Risers Pair
$25.00
Shu Battle Rope - 10 Metre x 2 Inch
$195.00
Shu Battle Rope - 15 Metre x 2 Inch
$279.00
Shu Bumper plate toaster rack
$275.00
Shu Climbing Rope
$139.00
Shu Crossfit Assault Rack
$695.00
Shu Deluxe Power Tower
$399.00
Shu Digital Timer
$199.00
Shu FID Bench
$359.00
Shu Flat Bench
$199.00
Shu Glute Ham Developer ( GHD )
$699.00
Shu Gym Rings Wooden
$79.95
Shu Large Digital Timer
$299.00
Shu Power Cage Lat Attachment
$349.00
Shu Short Monster Loop Band Xtra Heavy
$16.00
Shu Short Monster Loop Band Heavy
$14.00
Shu Short Monster Loop Band Light
$8.00
Shu Short Monster Loop Band Medium
$10.00
Shu Short Monster Loop Band Ultralight
$4.00
Shu Suspension Trainer
$99.00
Shu TPE Yoga Mat
$39.95
Shu Ultimate Storage Rack
POA
Shu Vinyl Dumbbells
$5.50
SHU Wall Mounted Anchor
$24.95
Shu weight plate + bar holder ( Olympic )
$135.00
Shu weight plate+bar holder (standard )
$135.00